Nedladdningsbara guider

Guide för effektiva stambyten

Bakgrund

Stambyten
Ett stambyte tar mycket tid att planera och är ofta utmanande för styrelsen i bostadsrättsföreningen. Projekt som belastar ägarnas ekonomi och är komplexa att genomföra. För styrelsen betyder ett stambyte att de måste behärska en hel process från planering och upphandling till juridik och beslut. Dessutom bör de vara duktiga på finansiering samt kommunikation med ägarna och de boende.

Funktionell kvalitet
Vad gäller byggkvalitet är det oftast planering, produktion och slutresultatet man tänker på. Vid ett stambyte måste man dessutom tänka på funktionell kvalitet d.v.s. hur man agerar, uppfattas och kommunicerar under och efter renoveringen, eftersom renoveringen sker i de boendes hem.

Entreprenörens utmaningar

Hård konkurrens
Vinstmarginalerna är små när konkurrensen är hård.

Tidsbrist
Arbetsledningen hinner inte med sina kärnuppgifter. Det är också svårt att hitta nya arbetsledare.

Kommunikation
Kommunikationen med de boende tar tid, det är ofta samma typer av frågor de har och informationen mellan er är bristfällig.

Tillval och ändringar
Det är svårt att hantera de boendes tillval och ändringsarbeten. Det är lönsamma möjligheter vi inte får missa.

Ändrings- och tilläggsarbeten

Från standardnivå till tillägg
Vid byggstart kommer bostadsrättsföreningen och entreprenören överens om projektets standardnivå. De boende som vill beställa arbeten för egen räkning (ändrings- och tillvalsarbeten) måste själva förhandla med entreprenören.

Ökad lönsamhet
Många entreprenörer utnyttjar inte de möjligheter som finns vid ändrings- och tilläggsarbeten. Vår uppgift är att hjälpa entreprenörer till en bättre kundupplevelse och ökad lönsamhet vid ÄTA-arbeten.