För någon vecka sedan arrangerade Taloinfo ett frukostmöte på temat “Bli en mästare på stambyten”. Stambytesträffen lockade chefer, arbetsledare och konsulter från både privat och offentlig sektor. Eventet hölls på Scandic Hasselbacken i Stockholm.

– Kul med så många proffs på samma ställe, säger Otto Laurila, vd för Taloinfo.

Boendekommunikation ökar kundnöjdheten och sparar tid
Stambytesträffarna kommer att hållas cirka tre gånger per år. Målsättningen är att ge verktyg som förenklar dagens stambyten och gör dem lönsammare. Med  konkreta exempel på hur entreprenörer har ökat kundnöjdheten och lönsamheten i sina stambytesprojekt kunde Otto få igång en spännande diskussion.

– Genom bättre kommunikation med boende, ökar kundnöjdheten och ni kommer ifrån e-post djungeln. Ett annat tips är att använda färdiga brevmallar och att skicka alla aviseringar genom flera kanaler för att nå alla boende, oavsett ålder, sa Otto.

Tillvalsbutiken hjälper minskar byggfel och ökar lönsamheten
Taloinfo visade sin tillvalsbutik som hjälper de boende att göra smidiga tillval. Men tillvalsbutiken är så mycket mer än merförsäljning för byggföretagen. För entreprenören är fördelarna flera; färre byggfel, färdiga beställningslistor, underlag till montörerna samt smidiga faktureringsunderlag.

– Via tillvalsbutiken kan ni bredda ert utbud och till exempel erbjuda innerdörrar, golv och kök. De boende vill ofta renovera mer än bara badrummet vid ett stambyte. De boende ser även ROT-andelen för sina tillval, berättar han.

Funktioner som sparar tid

Tillvalsbutik

– Underlag för montören
– Automatiska lägenhetskort/arbetstyp
– Beställningslistor per leverantörer
– Faktureringsunderlag
– Automatiskt ROT-rapport till SKV

Boendekommunikation

– Ökar kundnöjdheten
– Minskar onödiga e-mail och telefonsamtal

Projektbanken

– Enkel delning av instruktioner och ritningar
– Digital signering från beställaren – ÄTA-hantering

 

Färdigmonterade köksstommar underlättar

Richard Moberg från Puustelli Kök berättade att Puustelli är relativt nya på stambyten i Sverige. I sortimentet ingår både Puustellis originalkök och miljököket Miinus. Framför allt Miinus har väckt uppmärksamhet. Han berättade om All inclusive-konceptet som är ett helhetsgrepp där Puustelli erbjuder att vara med från planeringsstadiet tills köket är färdigt att använda. Konceptet finns att köpa för privatpersoner. Det har visat sig vara en tydlig konkurrensfördel också på projektsidan.
– Under stambyten uppskattar byggföretagen att vi faktiskt bär in färdigmonterade stommar till lägenheterna, säger Richard.

Puustelli har 11 butiker och 50 anställda i Sverige. Puustelli ingår i Harjavalta koncernen som grundades 1920.

 

Energieffektiva produkter sparar pengar och installationstid

FM Mattsson och Mora Armatur har ett brett sortiment av produkter där man enkelt kan ta fram både ett standard- och ett tillvalssortiment efter de olika krav som finns.
– Vid stambyten rekommenderar vi energieffektiva produkter som är lätta att installera och som sparar pengar för bostadsrättsföreningen och tid för installatören, sa Anders.

Anders Thorildsson från FM Mattsson Mora Armatur berättade också om företagets unika historia där FM Mattsson och Mora Armatur konkurrerade innan de sedan gick samman. FM Mattsson och Mora Armatur finns idag representerade i hela landet med 20 säljare som gärna hjälper till med sortimentsval.

Efter presentationerna hade alla besökare möjlighet att nätverka och prata med leverantörerna. Nästa möte kommer att hållas i början av december.

Se gärna #stambytesträffen för information om våra möten.

Stambyten är utmanande och dyra projekt för beställaren. Entreprenörer utför ofta arbetet med små marginaler på grund av hård konkurrens och ineffektiva system. Som entreprenör handlar upphandlingar inte bara om att erbjuda det lägsta priset. För att säkerställa att beställaren får bästa kvalitet måste man börja med en noggrann inventering av behoven, t ex vilka stammar behöver bytas och flera tekniska frågeställningar. En annan fråga som man bör ta ställning till är vilka personer som skall driva projektet och hur all information kommuniceras effektivt.

Taloinfo.com – konkurrensfördel vid upphandling

När ni upphandlar om ett projekt gör beställaren en helhetsbedömning av er som entreprenör. Om ni kan övertyga beställaren att ni har effektiv process och kan hantera allt från planering, kommunikation med de boende till tillval och besiktningar, skiljer ni från den traditionella entreprenören.

Taloinfo.com är utvecklat för stambytesföretag och våra kunder brukar visa plattformen vid upphandling av nya projekt. Er konkurrent som jobbar traditionellt (excel, papperslappar,mail) har då svårare att övertyga beställaren.

Gamla system eller analog hantering av kommunikationen belastar även arbetsledningen. Kommunikationen med de boende kan då bli bristfälligt eller helt enkelt inte hinnas med. Det kan också vara svårt att hantera boendes produktval och ändringsarbeten på ett effektivt och lönsamt sätt.

Otto Laurila,  VD
otto.laurila@taloinfo.com

Otto Laurila

Ett stambyte är ett utmanande och dyrt projekt. Entreprenörer utför ofta arbetet med små marginaler på grund av hård konkurrens. Gamla system eller en analog hantering av kommunikationen belastar ofta arbetsledningen, som inte hinner sköta sina kärnuppgifter. Kommunikationen med de boende kan då bli bristfällig eller helt enkelt inte hinnas med. Det kan också vara svårt att hantera boendes produktval och ändringsarbeten på ett effektivt sätt.

Entreprenörer klarar därför inte alltid av att erbjuda de ändringsarbeten som efterfrågas. Det är synd för entreprenörens del, men framför allt för de boende. Det faller sig naturligt att utföra förbättringsåtgärder i bostäderna i samband med ett stambyte . Ändringsarbeten leder ofta till en bättre kundupplevelse och att bostadens värde ökar.

Taloinfo – en konkurrensfördel för entreprenören
När entreprenören kan erbjuda möjlighet att enkelt beställa ändringsarbeten blir upplevelsen av renoveringen positiv. Det är därför viktigt att ta hänsyn hur möjligheten att kunna göra tilläggs- och ändringsarbeten ser ut, när man konkurrensutsätter entreprenörer. Taloinfo.com är utvecklad av proffs i branschen för att lösa de utmaningar vi talar om ovan.

Samlad kommunikation digitalt
Med hjälp av vår portal kommunicerar entreprenören effektivt med alla parter och gör det möjligt för de boende att göra sina produktval direkt i Taloinfos tillvalsbutik online. Detta underlättar köp och minskar antalet onödiga offertförfrågningar för såväl entreprenören som de boende. Taloinfo förser båda parterna med en beställningsbekräftelse och ett lägenhetskort som signeras med BankID. Denna enkla digitala process innebär en trygghet för båda parterna som automatiskt kan se alla överenskommelser samt bekräfta alla ändringar. Bekräftelserna kan också användas som underlag för att skapa beställnings- och distributionslistor vilket gör det lätt och snabbt att beställa varor till lägenheterna. Via portalen får de boende rätt varor som också kan beställas till byggarbetsplatsen. Överlåtelsen av lägenheterna försenas inte i onödan på grund av felaktiga beställningar. Entreprenören kan dessutom kommunicera med de boende, styrelsen, övervakaren och andra aktörer som deltar i projektet via portalen.

När bostadsbolag konkurrensutsätter entreprenörer finns det många faktorer att ta hänsyn till i fråga om byggkvalitet, men det är också viktigt att tänka på öppenhet när projektet sjösätts. I Taloinfo är det möjligt att göra utskick till de boende och övriga kontaktpersoner genom e-post, vanligt brev, SMS eller via interna meddelanden i portalen.

Till sist – när berörda personer alltid har tillgång till information via Taloinfo minskar antalet onödiga samtal och e-postmeddelanden.

Otto Laurila – VD

Staffan Lundell

Taloinfo.com fortsätter sin expansion, och anlitar Staffan Lundell som Sales Manager i Stockholm.

Staffan har en lång säljerfarenhet av  molnlösningar mot byggbranschen och har tidigare arbetat för Movenium och Byggdagboken.

”Taloinfo ger väldigt mycket mervärde till sina kunder, som är mycket nöjda med tjänsten. Jag är väldigt imponerad över den unika produkten som innehåller bla. en kommunikationsdel och tillvalsbutik. Staffans erfarenhet och omfattande kontakter inom byggbranschen är till stor nytta för en lönsam utveckling av Taloinfos affärsverksamhet. Jag är övertygad om att Staffan kommer att lyckas med Taloinfo.” säger Otto Laurila, VD på Taloinfo.com.

Om Taloinfo.com

Taloinfo har idag cirka 100 kunder inom byggbranschen i både Sverige och Finland. Våra molnbaserade lösningarna innefattar projekthantering, tillval och kommunikation för pågående byggprojekt, och har utvecklats tillsammans med kunder och deras anställda sedan starten i Finland 2011. Taloinfo omsatte år 2017 ca 7,5 Mkr och har idag 10 anställda.

Webbaserade portalen Taloinfo.com används i bygg- och renoveringsprojekt för smidig kommunikation mellan byggföretag, fastighetsförvaltare och de boende. Tjänsten är en samlingsportal för dokumenthantering, diskussioner samt att tjänsten smidiggör materialval. Hos Lehto Group är också faktureringssystemet integrerat i tjänsten.

Den finländska byggkoncernen Lehto Group tog i bruk Taloinfo.com-tjänsten hösten 2017.

– Det system för boendekommunikation som vi använde tidigare hade krävt en uppdatering och stora förändringar. Vi valde Taloinfo.com efter att ha kartlagt olika alternativ. Att valet föll på Taloinfo berodde på de smidiga funktionerna, som är väl anpassade efter våra behov, säger utvecklingschef Jaakko Pelkonen på Lehto Groups serviceområde för renovering.

Fördelarna med Taloinfo.com

Lehto Group använder Taloinfo.com-tjänsten i olika renoveringsprojekt. De viktigaste funktionerna är en smidig kommunikation mellan olika grupper och de boendes möjlighet att göra materialval direkt via tjänsten.

– Den största skillnaden jämfört med det tidigare systemet är att delägarna nu själva kan välja sitt material direkt i nätbutiken. Dessutom har vi i och med Taloinfo.com fått några nya funktioner, såsom skyddsrond, rapporter om arbetsflödet samt andra blankettmallar för hantering av dokumentationen på byggarbetsplatsen.


Uppfyller kraven i EU:s dataskyddsförordning GDPR

2.0-versionen som lanseras under våren beaktar kraven i EU:s dataskyddsförordning.

– 2.0-versionen av Taloinfo.com som lanseras under våren uppfyller kraven i EU:s dataskyddsförordning, och det är av stor betydelse för oss. I tjänsten finns bland annat

registerbeskrivningarna färdigt, och det går att ta bort uppgifter så som förordningen kräver. Också dokumenteringen har tänkts igenom på bas av dataskyddsförordningen, säger Jaakko Pelkonen.

EU:s allmänna dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) börjar tillämpas från och med 25 maj. Den nya dataskyddsförordningen utvidgar och förbättrar personers rättigheter till sina egna personuppgifter samt lyfter fram den registeransvariges skyldigheter.

Integrerar faktureringssystemet
Lehto Group integrerar Taloinfo.com som en del av sitt faktureringssystem. De boendes materialval skapar en hel del individuella räkningar som skulle vara svåra att hantera utan ett

lättanvänt system. Med hjälp av Taloinfo.com överförs produkt- och prisuppgifterna automatiskt till faktureringssystemet.

– Då de boendes materialbeställningar hamnar direkt i faktureringssystemet är det inga beställningar som blir ofakturerade. Integrationen kommer att underlätta och

påskynda faktureringen av materialvalen avsevärt. Integrationen har gått smidigt och enligt tidtabellen, säger Jaakko Pelkonen.

Lehto Groups har fått både utbildning och hjälp med integrationen och med att mata in data.

– Vi har varit nöjda med tjänsten, och vi ser fram emot Taloinfo.com 2.0. Vi uppskattar särskilt att Taloinfo.com är så användarvänlig och ser fram emot lanseringen av tydliga instruktioner med bilder, avslutar han.

 

Om Lehto Group
Lehto Group är ett finländskt byggföretag, som har utvecklat en ekonomiskt styrd verksamhetsmodell som förbättrar produktiviteten i byggandet, säkerställer byggets kvalitet och ger kunderna betydande tids- och kostnadsfördelar. Företaget sysselsätter cirka 1 200 personer och hade en omsättning på cirka 594 miljoner euro 2017. Bolaget har elva verksamhetsställen i Finland, och huvudkontoret ligger i Kempele.

Taloinfo.com har tecknat ett första försäljningsavtal på den svenska marknaden angående företagets egenutvecklade programvara för boende- och projektkommunikation. Företaget Aros Bygg & Förvaltning i Stockholmsområdet har börjat använda molntjänsten Taloinfo.com till boende- och projektkommunikation i sina renoverings- och förvaltningsfastigheter. Tjänsten Taloinfo.com, som funnits på marknaden i Finland sedan 2013, är redan i bruk på tusentals platser.

– Sverige är en lovande marknad för oss, eftersom sättet att bygga och kommunicera liknar det i Finland. Även i Sverige finns en stor renoveringsskuld och stam- och fasadrenoveringar är på gång i tiotusentals flerfamiljshus. Dessutom är nybyggandet på uppgång. Men på den svenska marknaden finns ingen kommunikationslösning som liknar Taloinfo.com, säger Taloinfo.coms produktchef Heikki Niskanen.

I Finland används programvaran redan av närmare hundra företag inom bygg- och renoveringsbranschen, bland dem entreprenörer, byggherrar och byggplanerare. Via fastighetsförvaltarna når Taloinfo.com ut till tiotusentals boende i hundratals bostadsbolag. Taloinfopistecom Oy har utvecklat programvaran tillsammans med sina kunder. Företagets produktutveckling och programmeringsresurser finns i staden Iisalmi i norra Savolax.

– De programapplikationer som erbjuds i Sverige är i allmänhet väldigt ensidiga och fokuserar på fastighetsskötarnas och byggföretagens behov. Lyckad kommunikation är oerhört viktig både för själva boendet och vid renoveringar. En fungerande kommunikation är en konkurrensfördel, och här vill vi vara föregångare. Samtidigt som vi erbjuder en bra kundupplevelse, effektiviserar vi vår egen verksamhet inom bl a projektkommunikation, berättar projektledare Lars Grandin på företaget Aros Bygg & Förvaltning.

Det Västerås baserade bygg- och förvaltningsföretagets omsättning ligger på cirka 35 miljoner euro.

Bra fart på byggandet och renoveringarna i Sverige

I Sverige inleddes år 1965 en aldrig tidigare skådad byggboom, som berodde på regeringens beslut om en snabb lösning på den allvarliga bostadsbristen. Under åren 1965-1975 byggdes strax över en miljon bostäder och programmet döptes följaktligen till Miljonprogrammet. Dessa bostäder utgör idag cirka 25 procent av bostadstillgångarna i Sverige, och renoveringar är aktuella i många bostadsbolag.

Enligt en undersökning genomförd av Finsk-svenska handelskammaren har bostadsbyggandet ökat snabbt i Sverige på 2010-talet. Under 2015 kommer mer än 42 000 bostäder att uppföras, av vilka 30 000 i flerfamiljshus. Så mycket har man inte byggt sedan början av 1990-talet och slutet av 2006.

Efterfrågan på bostäder i Sverige har stigit kraftigt under de senaste decennierna, bland annat på grund av ökade inkomster, låga räntor, regleringar på marknaden för hyreslägenheter samt den rekordstora befolkningsökningen under de senaste åren. Befolkningen ökar särskilt snabbt inom storstadsregionerna – till exempel har befolkningen i Storstockholm vuxit med över nio procent sedan 2008. Utanför storstäderna har befolkningstillväxten legat på lite drygt två procent.

Mångsidig och lättanvänd programvara

Finskutvecklade Taloinfo.com är ett webbaserat verktyg för boende- och projektkommunikation, avsett för planeringsbyråer, entreprenörer, fastighetsskötare, bostadsrättsföreningar och nybyggnationer.

– En fördel med tjänsten är dess enkelhet och flerkanalighet. Du kan lägga till flera mottagare, såsom till exempel anhöriga, som också får ta del av kommunikationen. Fastighetsskötarna kan med ett enda musklick skicka ut information antingen till alla sina fastigheter, till en specifik fastighet, till lägenheterna i en viss trappuppgång eller till en enskild lägenhet, allt efter behov. Vid nybyggnation kan du med tjänstens hjälp jämföra olika inredningsstilar och utrustningspaket med hjälp av 3D-bilder, videoklipp och marknadsföringsbilder, berättar Heikki Niskanen.

Utöver informering kan man via systemet också genomföra materialval i samband med renoveringar. Dessa kan sedan betalas direkt i systemets webbutik. Med hjälp av tjänsten kan du också administrera byten av bostadsrättsinnehavare och fylla i lägenhetskort, byggdagböcker och uppföljningsdokument. Systemet har också en dokumentdatabank och ett enkätverktyg för undersökningar bland de boende.

Otto Laurila

Taloinfo.com får en betydelsefull förstärkning, när Otto Laurila blir VD och delägare våren 2018.

Laurila kommer till Taloinfo.com från Visma-koncernen. Där har han i 12 år arbetat hos Movenium AB, som utvecklar molnlösningar för byggbranschen. De senaste 4 åren fungerade han framgångsrikt som VD.

Visma-koncernen köpte Movenium AB:s affärsverksamhet i slutet av 2016 och företaget fusionerades som en del av Visma i början av år 2018.

”Taloinfo.com ger betydande mervärde till sina kunder, som är mycket nöjda med tjänsten. Vi kommer att satsa stort för att växa verksamheten i Sverige”, säger Laurila, som kommer från Dalarna och har tidigare tagit Movenium AB:s verksamhet till den svenska marknaden.

Mikko Malmi, som från början av år 2017 varit VD för Taloinfo, fortsätter i företaget som försäljningschef och medlem i styrelsen. ”Otto tillför vårt team erfarenhet inom utveckling och distribution av kundorienterade molntjänster på den nordiska marknaden. Laurilas omfattande kontakter inom byggbranschen i Finland och Sverige är till stor nytta för en lönsam utveckling av Taloinfos affärsverksamhet. Otto Laurila tillför Taloinfo en ny sorts ledarskap och ett gediget kunnande från molnbaserade lösningar. Jag är övertygad om att Laurila är den bästa möjliga personen för nästa steget i Taloinfos utveckling.” säger Mikko Malmi.