Rakennusliike Asko Kokkonen – tehoa vaativiin kohteisiin!

Asko Kokkonen ja Otto Laurila

Toimitusjohtajat Asko Kokkonen ja Otto Laurila

Rakennusliike Asko Kokkonen Oy on vuonna 1989 perustettu vaativiin linjasaneerauskohteisiin keskittynyt urakoitsija pääkaupunkiseudulla.

Kilpailuetua tehokkaasta ohjelmistosta

Yritys halusi tehostaa linjasaneeraustyömaiden läpivientiä, viestintää ja pystyä palvelemaan asukkaita entistä paremmin.

Valitsimme Taloinfon, koska vakuutuimme sen ominaisuuksista, jotka sopivat hyvin meidän tarpeisiimme vaativissa linjasaneerauksissa, kertoo yrityksen toimitusjohtaja Asko Kokkonen.

Tiedottaminen Taloinfo.com-palvelulla säästää merkittävästi työnjohdon aikaa ja lisää tyytyväisyyttä asiakkaiden keskuudessa. Asukkaiden mahdollisuus tehdä materiaalivalintoja suoraan palvelun kautta vähentää virheitä ja turhia puheluita.

Taloinfo lyhyesti

Taloinfolla on yli 100 asiakasta rakennus- ja kiinteistöalalla Suomessa ja Ruotsissa. Pilvipohjaiset palvelumme sisältävät ratkaisut mm. materiaalivalintoihin ja projektin aikaiseen asukastiedottamiseen, sekä projektinhallintaan. Taloinfoa on kehitetty alusta alkaen rakennusalan ammattilaisten kanssa. Vuonna 2017 Taloinfon liikevaihto oli noin 730 t€ ja tällä hetkellä yhtiössä työskentelee 12 henkilöä.

Taloinfolle lisää myyntivoimaa – Tervetuloa Jyrki!

Tukeakseen kasvuaan Taloinfo vahvistaa suomen myyntiä kun Jyrki Kuusisto aloittaa myyntipäällikkönä etelä-suomen alueella. Jyrkillä on pitkä ura Eric Rahmqvis, Wulff ja Klinggruppen Oy:llä.

On hienoa päästä vaikuttamaan rakennusalan digitalisaatioon. Taloinfo on muokannut rakennusalaa ennakkoluulottomasti ja uskon että voimme vahvistaa asemaamme entisestään.

Jyrkillä on erittäin pitkä kokemus myynnin parissa, ja hän vahvistaa Taloinfon asemaa alan uraa-uurtavana pilvipalveluna sanoo Taloinfon toimitusjohtaja Otto Laurila.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Otto Laurila, p.+044 284 0278, otto.laurila@taloinfo.com

Taloinfopistecom Oy kehittää asukasviestinnän ja projektihallinnan järjestelmää. Helppokäyttöinen Taloinfo.com-palvelu sopii kaikkiin kiinteistön elinkaaren vaiheisiin: suunnittelu- ja insinööritoimistoille, linjasaneeraajille, rakennusyhtiöille, urakoitsijoille, isännöitsijöille ja taloyhtiöille. Taloinfo.com on markkinoiden monipuolisin palvelu: asukas- ja projektiviestintä yhdellä työkalulla. Yhtiön palveluksessa on yli kymmenen henkilöä, ja toimipisteet sijaitsevat Iisalmessa, Kajaanissa, Helsingissä ja Tukholmassa. www.taloinfo.com

asiakasyrityksiä

Viestintä, tiedottaminen ja osakasvalinnat mukaan urakkakilpailuun.

Kilpailu korjausrakennushankkeista kiristyy jatkuvasti ja kaikki rakennusliikkeet eivät kovassa kilpailussa pärjää

Taloyhtiön kilpailuttaessa korjaushanketta on päätökseen vaikuttavia tekijöitä useita. Päätökseen vaikuttaa muun muassa tarjottu hinta, yrityksen taloustilanne, yrityksen maine, laatutaso niin työssä kuin palvelussa, sekä niin sanottu toiminnallinen laatu nousee nykypäivänä yhä merkittävämmäksi tekijäksi tilaajien tehdessä päätöstä.

Valtteri Kautto

Tilattu korjausrakennushanke on taloyhtiöltä urakoitsijan suuntaan valtava luottamuksenosoitus. Urakoitsijat työskentelevät ihmisten asunnoissa ja lähes aina asukkaat joutuvat asua muualla osan rakennustöiden ajasta. Ymmärrettävästi asukkaat odottavat aktiivista kommunikaatiota urakoitsijalta ja avointa tiedottamista urakan eri vaiheista.

Tänä päivänä asiakaspalvelun rooli kaikissa rakennushankkeissa kasvaa, halusivat urakoitsijat sitä tai eivät.

Rakennusalalla erottuvat edukseen yritykset jotka pyrkivät jatkuvasti kehittämään asukkaiden asiakaskokemusta urakan aikana ja kykenevät avoimeen kommunikaatioon jo projektin alusta saakka.

Palvelullisen laadun kehittämisessä on suuressa roolissa oikeat työkalut ja oikeisiin asioihin keskittyminen. Työnjohtajan aika on korjaustyömaalla todella tiukassa, mutta silti tuotannollisen laadun ja muiden työtehtävien lisäksi täytyy kyetä palvelemaan asukkaita, sekä viestimään asukkaille jopa itsestäänselvältä tuntuvista asioista.

Asiakaspalvelu rakennustyömaalla vaatiikin siis lujaa ammattitaitoa, oikeaa asennetta, riittävää henkilöstöä ja oikeita työkaluja. Työkalujen ollessa kunnossa ja oikein käytössä, jää työnjohdolle enemmän aikaa keskittyä työn johtamiseen ja tuotannollisen laadun varmistamiseen.

Digitaalisten työkalujen käyttö rakennushankkeissa on lähes välttämätöntä ja siksi kannattaakin varmistaa, että työkaluista saatava hyöty ja käyttäjien osaaminen on oikealla tasolla. Työkaluja valitessa on tarpeen miettiä tarkkaan mitä työkaluilta halutaan. Halutaanko niitä käyttää esimerkiksi työn suunnitteluun, aikatauluttamiseen, raportointiin tai asiakaspalveluun.

On selkeää että esimerkiksi asiakaspalveluun, osakkaiden materiaalivalintoihin ja viestintään on käytössä vain yksi työkalu. Tällöin molemmille osapuolille on selvää mistä tarvittava tieto löytyy ja viestintä asukkaiden kanssa löytyy tietystä paikasta esimerkiksi vastaavan työnjohtajan ollessa lomalla.

Avoimuus paranee yrityksen sisäisesti ja myös asukkaalle päin, kun tiedot on keskitetysti yhdessä paikassa oikeiden henkilöiden saatavilla.

Kun urakoitsija kykenee näyttämään tämän osa-alueen olevan kunnossa jo urakan neuvotteluvaiheessa on se varmasti vahvoilla kilpailussa perinteisiin toimijoihin verrattuna. Tilaajan ymmärrys tuotannollisesta ja toiminnallisesta laadusta on korkea ja se on syytä huomioida miettiessä taktiikkaa urakkaneuvotteluihin.

Me Taloinfolla olemme ratkaisseet viestinnän ongelmia jo vuosia ja usein tilaaja osaakin kysyä käyttääkö urakoitsija Taloinfon palveluita. Haluamme olla tukemassa rakennusyrityksiä alan murroksessa ja autamme tuomaan viestintänne 2010-luvulle!

Valtteri Kautto

Concrete Urakointi tehostaa viestintää julkisivuremonteissa

Rakennusalan yritys, Concrete Urakointi Oy, pyrkii tarjoamaan asiakkailleen kilpailuetua ajantasaisella informaatiolla remonttitöiden yhteydessä. Concrete on mukana toteuttamassa lukuisia julkisivuremontteja, parvekkeiden kunnostuksia ja muita urakoita Helsingissä ja Uudellamaalla.

Concreten kasvustrategian ytimessä on jo pitkään ollut digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen. Konsernin liikevoitto on ollut positiivinen jo 5 vuotta peräkkäin.

Kilpailuetua ja parempaa viestintää

Tiedottaminen Taloinfo.com-palvelulla on sujunut erinomaisesti. Palvelu on helppokäyttöinen, ja sen käyttö säästää merkittävästi työnjohdon aikaa. Kirjepostia ei tarvitse erikseen käsin kuorittaa ja postittaa, sillä ohjelman kautta kirjepostit lähtee suoraan niille asukkaille, joilla ei ole sähköpostiosoitetta ,sanoo työpäällikkö Kimmo Kanerva.

Taloinfo lyhyesti

Taloinfolla on yli 100 asiakasta rakennus- ja kiinteistöalalla Suomessa ja Ruotsissa. Pilvipohjaiset palvelumme sisältävät ratkaisut mm. materiaalivalintoihin ja projektin aikaiseen asukastiedottamiseen, sekä projektinhallintaan. Taloinfoa on kehitetty alusta alkaen rakennusalan ammattilaisten kanssa. Vuonna 2017 Taloinfon liikevaihto oli noin 730 t€ ja tällä hetkellä yhtiössä työskentelee 10 henkilöä.

Toivotamme Staffan Lundellin tervetulleeksi

Taloinfo.com jatkaa laajentumista, ja palkkaa Staffan Lundellin myyntipäälliköksi Tukholmaan.

Staffanilla on pitkä myyntikokemus rakennusalalta ja hän on aikaisemmin työskennellyt Moveniumilla, sekä Byggdagbockenilla Ruotsissa.

“Taloinfo tuottaa merkittävää lisäarvoa asiakkailleen, jotka ovat erittäin tyytyväisiä palveluun. Olen erittäin vaikuttunut ainutlaatuisesta palvelusta, joka sisältää muun muassa viestintätyökalun ja osakasvalintakaupan” sanoo Staffan Lundell.

“Staffanin kokemus ja laajat kontaktit rakennusalalla ovat erittäin hyödyllisiä Taloinfon kannattavan kasvun kehittämiselle. Olen erittäin vakuuttunut, ettö Staffan menestyy Talonfolla” sanoo Taloinfon toimitusjohtaja Otto Laurila.

Taloinfo lyhyesti

Taloinfolla on tällä hetkellä yli 100 asiakasta rakennus- ja kiinteistöalalla Suomessa ja Ruotsissa. Pilvipohjaiset palvelumme sisältävät ratkaisut mm. materiaalivalintoihin ja projektin aikaiseen asukastiedottamiseen, sekä projektinhallintaan. Taloinfoa on kehitetty alusta alkaen rakennusalan ammattilaisten kanssa. Vuonna 2017 Taloinfon liikevaihto oli 730 t€ ja yrityksessä työskentelee 10 henkilöä.

Asukasviestintä parantaa kokemusta putkiremontista

Putkiremontti on taloyhtiön hallinnolle ja asukkaille haastava ja kallis hanke. Urakoiva yritys tekee usein kovan kilpailun vuoksi työt pienellä katteella. Vanhanaikaiset järjestelmät rasittavat työnjohdon ajanhallintaa, eikä se ehdi hoitamaan sille kuuluvia tärkeitä tehtäviä riittävällä tasolla. Viestintä asukkaiden kanssa saattaa olla hyvin työlästä ja puutteellista. Osakkaiden tekemien tuotevalintojen ja muutostöiden hallinta on hankalaa, urakoitsijalle, taloyhtiön hallinnolle, isännöitsijälle ja suunnittelulle.

Siksi urakoitsijat eivät aina kykene tarjoamaan toivottuja muutostöitä. Tämä on ikävää, sekä urakoitsijan mutta etenkin asukkaan kannalta. Putkiremontin aikana on luonnollista tehdä muitakin parannustöitä huoneistoihin. Muutostyöt voivat johtaa parempaan remonttikokemukseen ja jopa osakehuoneiston arvon nousuun.

Osakkaat kuitenkin haluavat usein toteuttaa muutoksia ja laajempia remontteja.

Kun urakoitsija kykenee tarjoamaan asukkaille mahdollisuuden muutostöihin, kokemus remontista paranee. Siksi on tärkeää pitää myös lisä- ja muutostöiden mahdollisuutta silmällä kilpailuttaessa urakkaa.

Taloinfo on kehitetty ratkaisemaan näitä haasteita. Palvelun avulla urakoitsija viestittää tehokkaasti kaikille osapuolille ja antaa asukkaiden tehdä tuotevalinnat Taloinfon verkkokaupassa. Tämä helpottaa ostamista ja vähentää turhien tarjouspyyntöjen aiheuttamaa ylimääräistä työtä, niin urakoitsijalla kuin asukkaallakin. Taloinfosta molemmille osapuolille jää tilausvahvistuslomake ja sähköisesti kuitattava huoneistokortti. Yksinkertaistettu sähköinen prosessi luo turvaa molemmille osapuolille, kun kaikki sovitut asiat ovat automaattisesti molempien osapuolien nähtävillä ja kaikki muutokset vahvistetaan asukkaalla. Tilausvahvistusten pohjalta voidaan myös hakea tilaus- ja jakelulistat, jolloin tavaran tilaaminen huoneistoihin on helppoa ja nopeaa. Työmaalle saapuu oikeat tavarat, eikä huoneistojen luovutus turhaan myöhästy virheellisten tilausten vuoksi.

Saavuttaakseen korkean toiminnallisen laadun urakoitsijan on lisäksi kyettävä viestimään asukkaille, isännöitsijälle, hallitukselle, valvojalle ja kaikille muille projektin osapuolille täsmällisesti.

Projektin kaikkien sidosryhmien yhteistyö helpottuu huomattavasti, kun tietoisuus projektista ja sen aikataulusta on oikealla tasolla. Taloyhtiön kilpailuttaessa urakoitsijaa korjaushankkeeseen on huomioitava monia seikkoja rakentamisen laatuun liittyen, mutta myös viestintään tiedottamiseen ja avoimuuteen liittyvät seikat on tärkeää huomioida projektiin lähdettäessä.

Taloinfon tiedotustyökalu on helppokäyttöinen ja monipuolinen. Tiedotteita voidaan lähettää kiinteistön kaikille asukkaille ja projektin yhteyshenkilöille yhdellä kertaa useaa kanavaa käyttäen. Tiedotekanavat ovat sähköposti, kirjeposti, tekstiviestit ja järjestelmän sisäinen tiedote. Kun urakoitsijan kanssa käytävä keskustelu on keskitetty yhteen kanavaan ja viestit ovat aina oikeiden henkilöiden saatavilla, ylimääräiset puhelut ja turhat sähköpostit vähenevät.

Korjausrakennushankkeiden viestinnästä kirjoitetaan nykyään paljon. Alla olevista linkeistä voit lukea mm. Helsingin Sanomien kirjoittaman jutun projektiviestinnästä, tai seurata YLE:n kuvaamaa sarjaa putkiremontista.

Helsingin Sanomat, YLE

Otto Laurila 19.4.2018

Taloinfo.com helpottaa asukasviestintää ja materiaalivalintoja

Suomalainen rakennusalan konserni Lehto Group otti käyttöönsä Taloinfo.com-palvelun syksyllä 2017. Verkkopohjaista sovellusta käytetään muun muassa korjausrakentamisen projekteissa niin asukasviestinnässä kuin materiaalivalinnoissa. Lehto Groupilla myös laskutusjärjestelmä on integroitu Taloinfo.com-palveluun. Keväällä käyttöön otettava palvelu 2.0-versio ottaa huomioon myös EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

 

– Käytössämme aikaisemmin ollut asukasviestintäjärjestelmä olisi vaatinut päivittämistä ja isoja muutoksia. Päädyimme Taloinfo.com-palveluun kartoitettuamme erilaisia vaihtoehtoja. Vakuutuimme palvelun ominaisuuksista, jotka sopivat hyvin meidän tarpeisiimme, kertoo kehityspäällikkö Jaakko Pelkonen Lehto Groupin korjausrakentamisen palvelualueelta.

Lehto Group käyttää Taloinfo.com-palvelua erilaisissa korjausrakentamisen projekteissa. Tärkeimpiä ominaisuuksia ovat
sujuva viestintä eri ryhmien välillä sekäasukkaiden mahdollisuus tehdä materiaalivalintoja suoraan palvelun kautta.

– Suurin ero aikaisempaan järjestelmäämme on se, että nyt osakkaat voivat itse valita materiaalinsa suoraan nettikaupasta. Lisäksi olemme saaneet Taloinfo.com-palvelun myötä muutamia uusia ominaisuuksia, kuten TR-mittaukset, työvaiheilmoitukset ja muut lomakepohjat työmaan dokumentaation hallintaan.

GDPR-yhteensopiva järjestelmä

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta eli GDPR:ää (General Data Protection Regulation) aletaan soveltaa 25. toukokuuta alkaen. Uusi tietosuoja-asetus laajentaa ja tarkentaa henkilön oikeuksia omiin henkilötietoihinsa sekä rekisterinpitäjän ja käsittelijän velvollisuuksia.

– Kevään aikana julkaistava Taloinfo.com-palvelun 2.0-versio täyttää EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset, ja tällä on meille iso merkitys. Palvelussa on muun muassa rekisteriselosteet valmiina, ja asetuksen vaatima tietojen poisto järjestelmästä onnistuu. Myös dokumentointi on mietitty tietosuoja-asetuksen kannalta, kertoo Jaakko Pelkonen.

Integraatio laskutusjärjestelmään nopeuttaa ja helpottaa

Lehto Group integroi Taloinfo.com-palvelun osaksi laskutusjärjestelmäänsä. Asukkaiden materiaalivalinnoista syntyy paljon yksittäisiä laskuja, joiden hallinnointi ilman helppokäyttöistä järjestelmää olisi hankalaa. Taloinfo.com-sovelluksen avulla tuote-ja hintatiedot siirtyvät automaattisesti laskutusjärjestelmään.

– Kun asukkaiden materiaalitilaukset tulevat suoraan laskutusjärjestelmään, ei tilauksia jää vahingossa laskuttamatta. Integrointi tulee helpottamaan ja nopeuttamaan materiaalivalintojen laskutusta huomattavasti. Integraation rakentaminen on onnistunut sujuvasti ja sovitussa aikataulussa, sanoo Jaakko Pelkonen.

Käyttöönotto sujunut ongelmitta

Jaakko Pelkonen kiittelee Taloinfopistecomista saatua apua ja opastusta.

– Olemme saaneet käyttöönottoon ja tietojen syöttämiseen hyvin koulutusta ja apua. Yleisesti ottaen siirtyminen on onnistunut sujuvasti.

– Olemme olleet palveluun tyytyväisiä, ja odottelemme uutta Taloinfo.com 2.0 -versiota innolla. Kuvalliset käyttöohjeet, joita Taloinfopistecom on luvannut tämän vuoden aikana, tulevat helpottamaan asukkaita ja muita käyttäjiä.

Jaakko Pelkonen on työskennellyt Lehto Groupin palveluksessa reilut kymmenen vuotta. Lehto Group on suomalainen rakennusalan konserni, jonka kehittämä talousohjattu toimintamalli tehostaa rakentamisen tuottavuutta, varmistaa rakentamisen laadun sekä tuottaa asiakkaille merkittäviä aika- ja kustannushyötyjä.

Yritys työllistää noin 1 200 henkilöä, ja liikevaihto oli noin 594 miljoonaa euroa vuonna 2017. Yhtiöllä on yksitoista toimipaikkaa Suomessa, ja pääkonttori sijaitsee Kempeleessä.

Taloinfo.com helpottaa materiaalivalintoja uudisrakentamisessa

Rakennusyhtiö Lujatalo Oy käyttää Taloinfo.com-sovellusta uudisrakentamisessa helpottamaan Lujakoti-asiakkaiden materiaalivalintoja. Liiketoiminnan kehityspäällikkö Tomi Tiainen on tyytyväinen palvelun helppokäyttöisyyteen ja nopeaan käyttöönottoon.

Lujatalo Oy on monipuolinen valtakunnallinen rakentaja. Sen palveluvalikoimaan kuuluvat asunto- ja toimitilarakentaminen sekä uudis- ja korjausrakentaminen. Luja-yhtiöihin kuuluvat Lujatalon lisäksi betoniteollisuusyritys Lujabetoni Oy ja kuivatuoteyritys Fescon Oy sekä tytäryhtiöt Ruotsissa ja Venäjällä.

Liiketoiminnan kehityspäällikkö Tomi Tiainen on työskennellyt Lujatalon palveluksessa runsaat kolme vuotta. Hänen vastuualueisiinsa kuuluvat muun muassa strategian jalkauttamisen ohjaus, liiketoiminnan kehitys sekä muu kehitystoiminta..

Nopea ottaa käyttöön

– Valitsimme Taloinfo.com-palvelun kilpailutuksen perusteella. Palvelu erottui edukseen muista ehdokkaista: kokonaisuus oli mietitty tarvelähtöisesti ja palvelu oli helppo ottaa käyttöön, kertoo Tomi Tiainen.

– Taloinfo.com on sopivankokoinen toimija meille. Heillä on riittävästi resursseja, ja yritys on joustava ja nopea. Taloinfopistecomin pojat ovat saaneet vikkelästi muutoksia aikaiseksi, kun niitä on pyydetty.

Helpottaa materiaalivalintoja

Lujatalo käyttää Taloinfo.com-palvelua uudisrakentamisessa helpottamaan Lujakoti-asiakkaiden materiaalivalintoja.

– Uudisrakentamisessa haastavaa on se, että asukas ei ole vielä nähnyt omaa asuntoaan. Taloinfo.com-sovelluksen avulla materiaalivalintojen havainnollinen esittäminen on helppoa, ja asukkaat saavat tukea valintoihinsa.

Lujatalo on luonut uudisrakentamiseen neljä tyylisuuntaa, joihin materiaalipaketit on valittu valmiiksi. Ne helpottavat asukkaan valintoja. Sisustusteemoissa – Helmi, Hiili, Raffi ja Raitti – on erilaiset sisustus-, väri- ja kalustemaailmat.

– Sovelluksen avulla asukas pysyy koko ajan perillä siitä, mitä hän on valinnut ja miten valinnat vaikuttavat kokonaishintaan. Asukas voi tehdä materiaalivalinnat itse Taloinfo.com-palvelun avulla tai yhdessä Lujatalon muutostyöinsinöörin kanssa.

– Taloinfo.com-palvelun avulla saamme valmiit huoneistokortit asukkaan ja Lujatalon käyttöön. Lisäksi saamme sovelluksesta suoraan tilauslistat toimittajaryhmittäin.

– Olemme miettineet Taloinfo.com-palvelun projektipankkiominaisuuden käyttöönottoa. Olisi hienoa, jos voisimme hyödyntää sovellusta myös piirustusten tilauskanavana. Lisäksi suunnittelemme palvelun integroimista omiin järjestelmiimme.

Taloinfo.comin hallitus on nimittänyt Otto Laurilan uudeksi toimitusjohtajaksi

Taloinfon tiimi sai merkittävän vahvistuksen, kun Otto Laurila aloitti toimitusjohtajana ja osakkaana keväällä 2018.

Laurila siirtyi Taloinfolle Visma-konsernista. Siellä hän on työskennellyt rakennusalan pilvipalveluita tuottavassa Movenium Oy:ssä 12 vuotta, josta toimitusjohtajana menestyksekkäästi viimeiset 4 vuotta.

Visma-konserni osti Movenium Oy:n liiketoiminnan vuoden 2016 lopussa ja yritys fuusioitui osaksi Vismaa vuoden 2018 alussa.

”Taloinfo.com tuottaa merkittävää lisäarvoa asiakkailleen, jotka ovat varsin tyytyväisiä palveluun. Suomalaiset asiakkaamme ovat meille tärkeitä, mutta uskomme kasvavamme lähiaikoina vahvasti myös Ruotsissa ja muissa naapurimaissa”, sanoo Laurila.

Taloinfon perustaneet urakointitaustaiset henkilöt ovat jääneet viime vuoden lopulla pois Taloinfo.comin toiminnasta. ”Yhtiössä ei voi olla mukana sellaisia henkilöitä, joita voisimme pitää toisaalla asiakkaittemme kilpailijoina. Tämä oli minulle ratkaisevaa neuvoteltaessa siirtymisestäni yhtiöön.”, Laurila kertaa.

Taloinfon toimitusjohtajana vuoden 2017 alusta ollut Mikko Malmi jatkaa yhtiössä myyntijohtajana ja hallituksen jäsenenä. ”Otto Laurila tuo tiimiimme kokemusta

asiakaslähtöisen pilvipalvelun kehittämisestä ja jakelusta pohjoismaiden markkinoilla. Lisäksi hänellä on vahvat näytöt liiketoiminnan menestyksekkäästä johtamisesta. Laurilan laajat yhteistyöverkostot rakennusalalla Suomessa ja Ruotsissa ovat hyödyksi Taloinfon liiketoiminnan kannattavassa kasvattamisessa. Otto Laurila tuo Taloinfoon uudenlaista johtajuutta sekä vankan osaamisen pilvipalveluiden toimialalta. Olen vakuuttunut siitä, että Laurila on paras mahdollinen henkilö Taloinfon seuraavaan kehitysvaiheeseen.”
toteaa Malmi.