Asiakastarina:
Misor Rakenne Oy – Marianne Mänty

Asiakastarina:
Assemblin Oy – Marika Paananen

Asiakastarina:
Sweco Oy – Jussi Eronen

Lujatalo Oy

Taloinfo.com helpottaa materiaalivalintoja uudisrakentamisessa

Rakennusyhtiö Lujatalo Oy käyttää Taloinfo.com-sovellusta uudisrakentamisessa helpottamaan Lujakoti-asiakkaiden materiaalivalintoja. Liiketoiminnan kehityspäällikkö Tomi Tiainen on tyytyväinen palvelun helppokäyttöisyyteen ja nopeaan käyttöönottoon.

Lujatalo Oy on monipuolinen valtakunnallinen rakentaja. Sen palveluvalikoimaan kuuluvat asunto- ja toimitilarakentaminen sekä uudis- ja korjausrakentaminen. Luja-yhtiöihin kuuluvat Lujatalon lisäksi betoniteollisuusyritys Lujabetoni Oy ja kuivatuoteyritys Fescon Oy sekä tytäryhtiöt Ruotsissa ja Venäjällä.

Liiketoiminnan kehityspäällikkö Tomi Tiainen on työskennellyt Lujatalon palveluksessa runsaat kolme vuotta. Hänen vastuualueisiinsa kuuluvat muun muassa strategian jalkauttamisen ohjaus, liiketoiminnan kehitys sekä muu kehitystoiminta..

Nopea ottaa käyttöön

– Valitsimme Taloinfo.com-palvelun kilpailutuksen perusteella. Palvelu erottui edukseen muista ehdokkaista: kokonaisuus oli mietitty tarvelähtöisesti ja palvelu oli helppo ottaa käyttöön, kertoo Tomi Tiainen.

– Taloinfo.com on sopivankokoinen toimija meille. Heillä on riittävästi resursseja, ja yritys on joustava ja nopea. Taloinfopistecomin pojat ovat saaneet vikkelästi muutoksia aikaiseksi, kun niitä on pyydetty.

Helpottaa materiaalivalintoja

Lujatalo käyttää Taloinfo.com-palvelua uudisrakentamisessa helpottamaan Lujakoti-asiakkaiden materiaalivalintoja.

– Uudisrakentamisessa haastavaa on se, että asukas ei ole vielä nähnyt omaa asuntoaan. Taloinfo.com-sovelluksen avulla materiaalivalintojen havainnollinen esittäminen on helppoa, ja asukkaat saavat tukea valintoihinsa.

Lujatalo on luonut uudisrakentamiseen neljä tyylisuuntaa, joihin materiaalipaketit on valittu valmiiksi. Ne helpottavat asukkaan valintoja. Sisustusteemoissa – Helmi, Hiili, Raffi ja Raitti – on erilaiset sisustus-, väri- ja kalustemaailmat.

– Sovelluksen avulla asukas pysyy koko ajan perillä siitä, mitä hän on valinnut ja miten valinnat vaikuttavat kokonaishintaan. Asukas voi tehdä materiaalivalinnat itse Taloinfo.com-palvelun avulla tai yhdessä Lujatalon muutostyöinsinöörin kanssa.

– Taloinfo.com-palvelun avulla saamme valmiit huoneistokortit asukkaan ja Lujatalon käyttöön. Lisäksi saamme sovelluksesta suoraan tilauslistat toimittajaryhmittäin.

– Olemme miettineet Taloinfo.com-palvelun projektipankkiominaisuuden käyttöönottoa. Olisi hienoa, jos voisimme hyödyntää sovellusta myös piirustusten tilauskanavana. Lisäksi suunnittelemme palvelun integroimista omiin järjestelmiimme.

Vahanen

Vahanen Oy tyytyväinen palvelun monipuolisuuteen

Rakennusalan konsultti- ja suunnittelutoimisto Vahanen Oy käyttää Taloinfo.com-palvelua taloyhtiöiden korjaushankkeissa projektipankkina ja viestintäkanavana. Projektitiedottaja Henna Martikainen arvostaa Taloinfo.com-palvelussa hyvää toimivuutta ja käyttäjäystävällisyyttä.

Henna Martikainen työskentelee Vahanen Oy:ssä Asumisen korjaushankepalvelut -yksikössä projektitiedottajana. Hän on työskennellyt kiinteistöalalla kokonaisuudessaan noin seitsemän vuotta, josta hieman yli kaksi vuotta isännöitsijänä. Alalta hankittu kokemus auttaa ymmärtämään taloyhtiöiden ja niiden asukkaiden tarpeita korjaushankkeissa.

Asukasviestintä avointa ja helppoa

Vahanen Oy käyttää Taloinfo.com-palvelua PutkiremonttiPlus- ja JulkisivuPlus-hankkeissaan. Näissä hankkeissa Vahanen toimii projektinjohto- ja suunnittelutehtävissä. Taloinfo.com-palvelua käytetään hankkeissa suunnittelu- ja korjaustyövaiheen asukasviestintään.

– Plus-palvelumalleissamme asukas- ja osakasviestintä on tärkeässä osassa. Viestinnän tulee olla avointa ja tavoittaa eri kohderyhmät helposti. Taloinfo.com-palvelun kautta viestintä sujuu vaivattomasti, ja palvelua on helppo käyttää. Ulkoasu on myös selkeä, ja Taloinfo.com-ohjelma toimii nopeasti, kertoo Henna Martikainen.

– Taloinfo.com-palvelun kautta saamme korjaushankkeelle kotisivut, joilla tavoitetaan sekä asukkaat että osakkaat. Pystymme myös lähettämään tiedotteita paperisena ja sähköisesti. Tiedotteiden ja kotisivulle tuotavien asiakirjojen jakelua voidaan rajata tarpeen mukaan. Meille erityisen tärkeää on se, että ohjelma on käyttäjäystävällinen. Taloyhtiöiden asukkailta ja osakkailta on tullut pelkästään positiivista palautetta Taloinfo.com-palvelun käyttöönoton jälkeen. Aikaisemmin käyttämämme exranet-palvelu oli suppeampi ja hyödynsi vanhempaa teknologiaa.

Taloinfo.com toimii myös projektipankkina

Vahanen on käyttänyt Taloinfo.com-palvelua asiakasprojekteissaan tammikuusta 2014 lähtien. Tällä hetkellä palvelu on käytössä noin 40 taloyhtiön korjaushankkeessa. Asukas- ja osakasviestinnän lisäksi palvelua käytetään myös aina projektipankkina hankkeissa.

– Tallennamme palveluun taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän käytettäväksi suunnitelmia, pöytäkirjoja ja muita hankkeen asiakirjoja. Projektipankin alle pystyy luomaan kaikille asiakirjoille omat kansiot ja määrittelemään käyttöoikeudet niihin. Hankkeiden urakoitsija pääsee myös tätä kautta näkemään esimerkiksi uusimmat päivitetyt piirustukset ja tarkastamaan projektinjohdon laatimat työmaakokousten pöytäkirjat, sanoo Henna Martikainen.

– Projektipankin keskustelupalstan kautta voidaan myös hankkeen sisäinen viestintä hoitaa helposti ilman pitkiä sähköpostiviestejä. Keskusteluista tulee aina viesti kaikkien vastaanottajien sähköpostiin. Käydyt keskustelut myös tallentuvat ohjelmaan, jolloin niihin on helppo palata myöhemmin tarvittaessa. Tärkeintä on siis, että kaikki tarvittavat dokumentit ja keskustelut löytyvät yhdestä paikasta. Tämän Taloinfo.comin projektipankki mahdollistaa erittäin hyvin.

Taloinfopistecom kehittää ohjelmistoa asiakkaan tarpeiden mukaiseksi

Henna Martikainen on ollut hyvin tyytyväinen yhteistyöhön Taloinfopistecomin asiantuntijoiden kanssa. Palvelu oli ennen käyttöönottoa jo monipuolinen, mutta yhdessä yrityksen edustajien kanssa Vahasen asiantuntijat ovat kehittäneet palvelusta entistä paremman työkalun myös suunnittelijoille ja konsulttitoimistoille.

– Taloinfopistecom on ollut erittäin avoimesti ja aktiivisesti mukana kehitystyössä. He toimivat nopeasti ja ottavat kantaa kaikkiin toiveisiin. Suurin osa muutoksista on pystytty toteuttamaan erittäin ripeästi, ja parannukset ovat myös onnistuneet. Yhdessä olemme muokanneet muun muassa projektivierailijoiden rekisteröintiä, keskustelupalstaa ja asukaspuolen viestintätyökalua. Taloinfopistecom teki myös asukas- ja osakassivuista Vahasen ulkoasu- ja toimintatoiveita vastaavat, kertoo Henna Martikainen.

Tällä hetkellä Taloinfopistecomilla on työn alla kyselytyökalun toteuttaminen palveluun.

– Osakas- ja palautekyselyitä tehdään meillä jatkuvasti Plus-hankkeissa osana projektiviestintää. Käytämme niiden tekemiseen tällä hetkellä erillistä ohjelmaa, mutta kustannusten ja toiminnan helppouden kannalta olisi järkevämpää saada tärkeimmät toiminnot yhden palvelun alla, toteaa Martikainen.

Wareco

Viestintä Taloinfo.com-palvelulla säästää aikaa

Rakennus Oy Wareco käyttää Taloinfo.com-palvelu putkiremontin aikaisessa tiedottamisessa. Asiakaspalveluinsinööri Kirsi Dammert on tyytyväinen palvelun tuomaan ajansäästöön.

Rakennus Oy Wareco on pääkaupunkiseudulla toimiva korjausrakentamiseen keskittynyt yritys. Asiakaspalveluinsinööri Kirsi Dammert on työskennellyt viisi vuotta Warecon palveluksessa ja kaiken kaikkiaan yhdeksän vuotta rakennusalalla. Warecossa hän toimii tiedottajana erilaisissa projekteissa sekä yhteyshenkilönä osakkaiden ja työmaan välillä. Hänellä on kokemusta myös uudisrakentamisesta.

Taloinfo.com hoitaa myös kirjepostituksen

Wareco on käyttänyt Taloinfo.com-palvelua putkiremonttikohteissa noin vuoden. Yritys käyttää palvelua pääosin osakkaiden ja asukkaiden tiedottamiseen. Myös verkkokauppatoiminto on käytössä.

– Tiedottaminen Taloinfo.com-palvelulla on sujunut erinomaisesti. Palvelu on helppokäyttöinen, ja sen käyttö säästää merkittävästi aikaa. Kirjepostia ei tarvitse erikseen käsin kuorittaa ja postittaa, sillä ohjelman kautta kirjeposti lähtee suoraan niille osakkaille, joilla ei ole sähköpostiosoitetta. Enää ei tarvitse olla oman muistin ja listojen varassa. Säännöllisen viestinnän ansiosta myös turhat puhelut ja yhteydenotot jäävät pois. Taloinfo.com-palvelusta kaikki tiedot löytyvät yhdestä paikasta, sanoo Kirsi Dammert.

– Aikaisemmin käytimme omaa järjestelmäämme. Se toimi lähinnä tiedote- ja materiaalipankkina, eikä järjestelmän avulla voinut lähettää tiedotteita, vaan ne kulkivat edelleen sähköpostin välityksellä.

Tiedottaminen on oleellinen osa putkiremonttia

Kirsi Dammertin mukaan rakennusalalla on tapahtunut paljon muutoksia viime vuosina.

– Asiakaspalveluun kiinnitetään nykyisin enemmän huomiota, ja asiakasta pyritään kuuntelemaan ja palvelemaan entistä paremmin. Myös tiedottamisen merkitys on alettu ymmärtää. Aikaisemmin tiedotettiin lähinnä vesikatkoksista, mutta nykyisin viestintä on keskeinen osa remonttiprojekteja, Kirsi Dammert kertoo.

Kirsi Dammert painottaa, että Warecon projekteissa halutaan kertoa myös positiivisista asioista, ei pelkästään vesikatkoksista.

– On mukava kertoa esimerkiksi siitä, että aikataulussa ollaan. Haluamme pitää osakkaat ajan tasalla koko putkiremontin ajan. Työskentelemme heidän asunnoissaan ja on tärkeää, että osakkaat tietävät, mitä putkiremontissa tapahtuu. Kun tiedottaminen on säännöllistä ja tieto löytyy yhdestä paikasta, osakkailla on varmuus siitä, että putkiremontti etenee koko ajan. Taloinfo.com on ollut oivallinen viestinnän väline tähän tarkoitukseen.

Wareco käyttää putkiremonteissa myös Taloinfo.com-palvelun materiaalivalintaa ja verkkokauppaa. Tavoitteena on vähentää turhaa paperityötä. Kirsi Dammert pitää tärkeänä, että materiaalivalinnoissa on mahdollista tulostaa paperiversio, jotta myös ne henkilöt, jotka eivät käytä tietokonetta, voivat rauhassa miettiä valintojaan.